På kirkevisit med kirkebladet
Kirkebladets løbende lynvisit til verdens markante kirkebygninger er nu kommet til Spanien! Den spanske arkitekt Antoni Gaudí påbegyndte opførelsen af katedralen La Sagrada Familia i Barcelona i 1883. Gaudí arbejdede på kirkebyggeriet i 43 år, inden han blev dræbt i en ulykke med en sporvogn.
Kirken blev indviet af Pave Benedikt XVI d. 13. november 2010. Det betyder dog langtfra, at

kirken nu står færdig De officielle udmeldinger anfører, at det først er i 2026 (hundredåret for Gaudís død) eller måske endda først i 2030, at kirken endelig vil stå helt færdig. Det centrale kirkerum er i brug, men der mangler endnu 10 af de 18 tårne og den sidste facade før kirken er helt færdig.
Den sidste facade, der mangler at blive færdiggjort på Sagrada Familia-kirken, er La Fachada de la Pasión og den vil komme til at handle om Jesu liv, mens de to færdige har Jesu korsfæstelse og Jesu fødsel som temaer.

Når kirken står færdig vil Sagrada Familia have i alt 18 tårne. Tårnene repræsenterer de 12 apostle, de 4 evangelister, Jomfru Maria og Kristus. Kristustårnet, der vil blive rejst i kirkens centrum, og som altså skal hvilke på kirkeskibet, kommer op i 172,5 meters højde - de eksisterende tårne måler 109 meter i højden.


Foto: By C messier - Own work, CC BY-SA 4.0
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.