top of page
konfirmander 2024 Nørre Asmindrup kirke

Den 5. maj  2024 kl. 10.30 blev følgende konfirmeret i Nørre Asmindrup Kirke: Josefine Emilie Larsen, Alberte Bülow Clausen, Amie Thornberg Ettinger,

Caya Dalsgaard Jensen, Lilja Ørskov Olsen, Agnes Rønde Christoffersen,

Alberte Boye Winkler, Celina Sylvia Skovgaard Bagge, Emmelie Jedig Sejr Møller, Cecilie Louise Danielsen og Isabella Andersen Lindkilde

Konfirmation i Nørre Asmindrup Kirke

Da du blev døbt, gav Gud et løfte om at være med dig.

Konfirmation betyder, at Gud bekræfter løftet. Og konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom.

Du kan læse mere om konfirmation på FOLKEKIRKEN.DK

 

KONFIRMATION 2025.

Der afholdes konfirmation i Nørre Asmindrup kirke søndag den 4. maj 2025.

 

Konfirmandtilmelding

foregår digitalt via dette link:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Tilmelding skal foretages af forældremyndighedsindehaver og foregår via MitID.
Hvis I har fælles forældremyndighed, skal den ene forælder begynde tilmeldingen. Den anden forælder modtager efterfølgende en mail med et link, som skal følges for at afslutte tilmeldingen med begge Jeres digitale signaturer.

Den digitale tilmelding er åben mellem 1. april og 3. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte præstesekretær Doris Hjort Jacobsen.

Hvis du har brug hjælp, er du velkommen til at kontakte:

​Kirkesekretær Doris Hjort Jakobsen
Kontortid tirsdag og torsdag kl. 08.00-12.30
Kontakt via email: dhj@km.dk

 

Oplysninger om undervisning og kirkegang følger, når det vides, hvem der skal konfirmere.

Skal – skal ikke?
Skal man være helt sikker og tro på enbestemt måde, før man kan sige ja til at blive konfirmeret?

 

At gå til præst

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendommen.


Kan jeg blive konfirmeret?

For at blive konfirmeret skal du være døbt med den kristne dåb, gået til præst og være fortrolig med den kristne børnelærdom og gudstjenesten.


Hvad betyder konfirmation?

Populære konfirmationsord, fest og familie og den gode tale. Alt dette og meget mere kan du læse mere om på www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

Konfirmation | Autoriseret ved kgl. resolution af 19. juni 1991

Konfirmation foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane.
Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne føres ind i kirken i procession, enten således at præsten går foran eller slutter processionen. Som kollekter og bibelske læsninger kan anvendes de tekster, der i Alterbogen er anført til pågældende søn- eller helligdag eller særlige tekster til konfirmationsgudstjeneste. Trosbekendelsen udelades på dens almindelige plads; men i øvrigt forløber konfirmationsgudstjenesten som en almindelig højmesse, indtil salmen efter prædikenen (kirkebønnen) er sunget. Selve konfirmationshandlingen består af følgende led:

Tale til konfirmanderne (samtale)
Trosbekendelsen
Tilspørgsel og svar
Konfirmationsvelsignelse
Fadervor
Konfirmanderne går op til alteret forud for eller efter trosbekendelsen.

Mens konfirmanderne går op til alteret, kan der synges en salme eller et salmevers

Læs mere om folkekirkens liturgier her

Årets konfirmander 2023

Benjamin Schultz Unnerup,

Jeppe Høgh Nielsen,

Johannes Reffelt Nielsen,

Liam Davies,

Lucas Emil Arnth Vadsager,

Malte Schamburg Hinrichsen,

Oliver Stolshøj-Pedersen,
Rasmus Wahlstrøm Sønderskov,

Sebastian Elias Schou Andersen,

Amanda Schultz Unnerup,
Annabell Esther Højlund,

Cathrine Dalsgaard Jensen,

Hannah Kirstine Bendixen,

Mathilde Helle Schmeltzer Jensen,

Miriam Larsen og

Sara Jane Elkjær Smedebøll.

bottom of page