Konfirmandundervisning 2021-22

​Hvis du går i 7. klasse og gerne vil gå til konfirmandforberedelse i Nørre Asmindrup, skal du kontakte sognepræst Ann Skov Sørensen på mobil: 26 13 59 39 eller på mail: anss@km.dk


Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag 14.15-15.45 og vi begynder 22.09.2020.
Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Læs mere om konfirmation på: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

Hvert år efter sommerferien er der inden undervisningens begyndelse indskrivning af nye konfirmander. Dåbsattest/navneattest medbringes. Tidspunktet offentliggøres her på hjemmesiden og i kirkebladet.

Hvis du ikke er døbt, men gerne vil konfirmeres, skal du døbes inden konfirmationen. Hvis du ikke er helt sikker på, om du vil konfirmeres, er du også velkommen til at deltage i undervisningen.

​Konfirmand tilmelding

Klik her https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation 

for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID.

  • Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte:

Kirkesekretær

Doris Hjort Jakobsen
kontortid tirsdag og torsdag kl. 08.00-12.30
kontakt via email: dhj@km.dk

Se sikker henvendelse HER

Konfirmationerne i Nørre Asmindrup Kirke
I 2021 er konfirmationerne blevet flyttet til senere på året på grund af Corona. I år vil de finde sted

5. september kl. 10.00 og kl. 11.30, hvor vi håber, at mere normale forhold har sænket sig over kirkelivet.


Årets konfirmander er:


Gustav Nørgaard Nielsen
Laura Sofie Arnth Vadsager
August Dahl Boesen
Madeline Bella Vest Gaarde
Ruzel Peter Niembra Wrangel
Signe Arnold Bønløkke Nielsen
Nikola Vega Gjesing
Nicole Thornberg Ettinger
Frey Emil Ilsø
Lærke Andrea Thorsøe
Emil Munk Robson
Silke Frederikke Thorsøe
Anna Børve-Jørgensen
Lukas Bedsted Kristensen

Konfirmation | Autoriseret ved kgl. resolution af 19. juni 1991

Konfirmation foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane.
Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne føres ind i kirken i procession, enten således at præsten går foran eller slutter processionen. Som kollekter og bibelske læsninger kan anvendes de tekster, der i Alterbogen er anført til pågældende søn- eller helligdag eller særlige tekster til konfirmationsgudstjeneste. Trosbekendelsen udelades på dens almindelige plads; men i øvrigt forløber konfirmationsgudstjenesten som en almindelig højmesse, indtil salmen efter prædikenen (kirkebønnen) er sunget. Selve konfirmationshandlingen består af følgende led:

Tale til konfirmanderne (samtale)
Trosbekendelsen
Tilspørgsel og svar
Konfirmationsvelsignelse
Fadervor
Konfirmanderne går op til alteret forud for eller efter trosbekendelsen.

Mens konfirmanderne går op til alteret, kan der synges en salme eller et salmevers

Læs mere om folkekirkens liturgier her

Billeder af konfirmander

Billeder kommer…

Skriv titel her

Tekst til billedet af konfirmander

Tekst til billedet af konfirmander