top of page
konfirmander 2024 Nørre Asmindrup kirke

Den 5. maj  2024 kl. 10.30 skal følgende konfirmeres i Nørre Asmindrup Kirke: Josefine Emilie Larsen, Alberte Bülow Clausen, Amie Thornberg Ettinger,

Caya Dalsgaard Jensen, Lilja Ørskov Olsen, Agnes Rønde Christoffersen,

Alberte Boye Winkler, Celina Sylvia Skovgaard Bagge, Emmelie Jedig Sejr Møller, Cecilie Louise Danielsen og Isabella Andersen Lindkilde

Konfirmandundervisning 2023-24

​Hvis du går i 7. klasse og gerne vil gå til konfirmandforberedelse i Nørre Asmindrup, skal du tilmeldes nu.

Inden den 11.06.2023 skal tilmelding til konfirmandundervisning ske på dette link:
https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation
 

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du meget velkommen til at kontakte:

Kirkesekretær

Doris Hjort Jacobsen
Mobil 23 83 19 55
Telefontid: tirsdag og torsdag
kl. 09.00-12.30 og 14.30-18.00
kontakt via email: dhj@km.dk

Se sikker henvendelse HER

 

KONFIRMANDINDSKRIVNING 2023
Søndag den 11. juni kl. 10.30 er der højmesse og konfirmandindskrivning i Nørre Asmindrup Kirke.

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag fra kl. 14.15–15.45, og vi begynder tirsdag den 29. august 2023. Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer. Selve konfirmationen finder sted den første søndag i maj 2024 – formodentlig i to eller flere hold, men det kommer der flere oplysninger om. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ann Skov Sørensen på mobil: 26 13 59 39 eller mail: ANSS@KM.DK
 

Skal – skal ikke?
Skal man være helt sikker og tro på enbestemt måde, før man kan sige ja til at blive konfirmeret?

 

At gå til præst

For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendommen.


Kan jeg blive konfirmeret?

For at blive konfirmeret skal du være døbt med den kristne dåb, gået til præst og være fortrolig med den kristne børnelærdom og gudstjenesten.


Hvad betyder konfirmation?

Populære konfirmationsord, fest og familie og den gode tale. Alt dette og meget mere kan du læse mere om på www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

Konfirmation | Autoriseret ved kgl. resolution af 19. juni 1991

Konfirmation foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane.
Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne føres ind i kirken i procession, enten således at præsten går foran eller slutter processionen. Som kollekter og bibelske læsninger kan anvendes de tekster, der i Alterbogen er anført til pågældende søn- eller helligdag eller særlige tekster til konfirmationsgudstjeneste. Trosbekendelsen udelades på dens almindelige plads; men i øvrigt forløber konfirmationsgudstjenesten som en almindelig højmesse, indtil salmen efter prædikenen (kirkebønnen) er sunget. Selve konfirmationshandlingen består af følgende led:

Tale til konfirmanderne (samtale)
Trosbekendelsen
Tilspørgsel og svar
Konfirmationsvelsignelse
Fadervor
Konfirmanderne går op til alteret forud for eller efter trosbekendelsen.

Mens konfirmanderne går op til alteret, kan der synges en salme eller et salmevers

Læs mere om folkekirkens liturgier her

Årets konfirmander 2023

Benjamin Schultz Unnerup,

Jeppe Høgh Nielsen,

Johannes Reffelt Nielsen,

Liam Davies,

Lucas Emil Arnth Vadsager,

Malte Schamburg Hinrichsen,

Oliver Stolshøj-Pedersen,
Rasmus Wahlstrøm Sønderskov,

Sebastian Elias Schou Andersen,

Amanda Schultz Unnerup,
Annabell Esther Højlund,

Cathrine Dalsgaard Jensen,

Hannah Kirstine Bendixen,

Mathilde Helle Schmeltzer Jensen,

Miriam Larsen og

Sara Jane Elkjær Smedebøll.

bottom of page