top of page

Konfirmandundervisning 2022-23

​Hvis du går i 7. klasse og gerne vil gå til konfirmandforberedelse i Nørre Asmindrup, skal du tilmeldes nu. Det foregår digitalt via dette link:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Tilmelding skal foretages af forældremyndighedsindehaver og foregår vha. NemID. Hvis I har fælles forældremyndighed, skal den ene forælder starte tilmeldingen. Den anden forælder modtager efterfølgende en mail med et link, som skal følges for at afslutte tilmeldingen med begge jeres digitale signaturer.


Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag 14.15-15.45 og vi begynder 27.09.2022.
Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Læs mere om konfirmation på: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

Hvert år efter sommerferien er der inden undervisningens begyndelse indskrivning af nye konfirmander. Dåbsattest/navneattest medbringes. Tidspunktet offentliggøres her på hjemmesiden og i kirkebladet.

Hvis du ikke er døbt, men gerne vil konfirmeres, skal du døbes inden konfirmationen. Hvis du ikke er helt sikker på, om du vil konfirmeres, er du også velkommen til at deltage i undervisningen.

​Konfirmand tilmelding

Klik her https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation 

for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID.

  • Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte:

Kirkesekretær

Doris Hjort Jakobsen
kontortid tirsdag og torsdag kl. 08.00-12.30
kontakt via email: dhj@km.dk

Se sikker henvendelse HER

Konfirmationerne i Nørre Asmindrup Kirke 1. maj kl. 10.00 og 11.30.

I år håber og tror vi på, at kunne holde konfirmationerne som vi plejer på den første søndag i maj.


Årets konfirmander er:
Celina Theresa Sofie Nielsen
Emilie Lærke Jensen
Tobias Storm Jeppesen
Caroline Inger Pettersson
Anna Munk Robson
Kamille Fenja Petersen
Filucha Hannah Richelsen
Hjalte Magnus Mikuta
Victoria Bülow Larsen
Julie Balslev Nielsen
Melvin Hestbæk Atterman Vestergård
Philippa Stolshøj Pedersen
Victoria Mønnichsen Peick
Cecilie Sanggaard Johansen

Konfirmation | Autoriseret ved kgl. resolution af 19. juni 1991

Konfirmation foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane.
Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne føres ind i kirken i procession, enten således at præsten går foran eller slutter processionen. Som kollekter og bibelske læsninger kan anvendes de tekster, der i Alterbogen er anført til pågældende søn- eller helligdag eller særlige tekster til konfirmationsgudstjeneste. Trosbekendelsen udelades på dens almindelige plads; men i øvrigt forløber konfirmationsgudstjenesten som en almindelig højmesse, indtil salmen efter prædikenen (kirkebønnen) er sunget. Selve konfirmationshandlingen består af følgende led:

Tale til konfirmanderne (samtale)
Trosbekendelsen
Tilspørgsel og svar
Konfirmationsvelsignelse
Fadervor
Konfirmanderne går op til alteret forud for eller efter trosbekendelsen.

Mens konfirmanderne går op til alteret, kan der synges en salme eller et salmevers

Læs mere om folkekirkens liturgier her

Billeder af konfirmander

Billeder kommer…

Skriv titel her

Tekst til billedet af konfirmander

Tekst til billedet af konfirmander

bottom of page