top of page

Fødsel, dåb, navngivning og attester

Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder, skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten, og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit MitID.

Se sikker henvendelse HER

Hvad man gør i tilfælde af…

Fødsel: Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen.

  • Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den – inden der er gået 14 dage via www.borger.dk

  • Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD via www.borger.dk

  • Bliver "Omsorgs- og ansvarserklæring" for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Dåb og navngivning ved dåb

Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Dåb finder sted om søndagen i gudstjenesten. Vi har ikke lørdagsdåb i Vig- og Nørre Asmindrup Kirke undtaget ved vielser.

Navngivning

Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen.

Alle kan blive døbt

I Danmark bliver de fleste døbt som små børn. Men voksne og børn i alle aldre kan blive døbt i kirken. Når det er store børn eller voksne, som bliver døbt, foregår dåben i søndagens højmesse. Men dåben betyder det samme. Man bliver medlem af kirken, får Guds velsignelse, kærlighed, ånd og tilgivelse. Man bliver Guds barn. Vi bliver ved at være Guds børn uanset alder, ligesom vi er vores forældres børn hele livet.

 

Store børn og konfirmander

Børn og unge i alle aldre bliver døbt i kirken. I nogle familier fravælger man barnedåben, for at barnet selv kan vælge senere. Det kan være i forbindelse med konfirmationen. Men det er også almindeligt, at yngre børn gerne vil døbes. Det er en naturlig del af børns udvikling, at de gør sig tanker om liv og død, tro og Gud. Har man som forældre besluttet, at barnet selv skal vælge dåben, er det vigtigt senere at være opmærksom på barnets spørgsmål og ønsker.

Barnet kan selv sige ja ved dåben, hvis det ønsker det, og forældre og præst skønner, at det er modent nok til det. En voksen kan også svare ja på barnets vegne, ligesom ved dåb af helt små børn. Den eller de voksne, som har forældremyndigheden over barnet, kan anmode om dåb.

Læs mere på folkekirken.dk om dåb af store børn og konfirmander

​Attester

Attester udskrives ikke længere automatisk – medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken.

Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes vis siden www.personregistrering.dk

Hvis du har brug hjælp, er du velkommen til at kontakte:

​Kirkesekretær Doris Hjort Jakobsen
Kontortid tirsdag og torsdag kl. 08.00-12.30
Kontakt via email: dhj@km.dk

Nye attester klik her

Sådan foregår dåb i Folkekirken

Familie og børn

Dåb | Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992
 

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse kan finde sted på trosbekendelsens plads, i tilknytning til første læsning, efter salmen efter prædikenen eller efter nadveren. Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Læs mere om folkekirkens liturgi her

bottom of page