top of page
nr-asmindrupkirke-HFF-vindue.jpg
nr-asmindrup-kirke-wff-2021-indstiftelsk
nr-asmindrupkirke-HFF-kalk.jpg
nr-asmindrup-kirke-wff-2021-kirkegaard4.

Kst. sognepræst Anette Sørensen

Kontakt præsterne

Se sikker henvendelse HER

anette_sorensen_NRAS.jpg

Nørre Asmindrup Kirke

Anette Sørensen

Kst. sognepræst pr. 01.04.2024
Mobil 40 11 16 08

Mandag er fridag

favicon.jpg

Anette Søresen

karin_bundgaard_nielsen.jpg

Provst for Odsherred Provsti

Karin Bundgaard Nielsen

Sognepræst i Nykøbing Sj. sogn

Tlf. 59 91 90 03

​​

karin_bundgaard_nielsen.jpg

Karin Bundgaard Nielsen

benny.png

Nørre Asmindrup Kirke

Benny Birk Mortensen

Kst. sognepræst pr. 01.04.2024
Varetager den gejstlige betjening af Nykøbing Sjælland Arrest

Mandag er fridag

favicon.jpg

Benny Birk Mortensen

mail kommer

Niels peter Brøgger Egebo

Egebjerg Kirke

Niels Peter Brøgger Egebo

Sognepræst Egebjerg Kirke

Mobil 24 97 81 99

Mandag er fridag

niels_peter_fritlagt_edited.png

Jens Peter Brøgger Egebo

Den 15/3-2024 har Menighedsrådet modtaget skrivelse fra biskop over Roskilde Stift Ulla Thorbjørn Hansen med ordlyden:

Konstitueringer under ordinær vakance i Nørre Asmindrup I forbindelse med, at sognepræst Ann Skov Sørensen fratræder sin stilling som sognepræst i Nørre Asmindrup med udgangen af marts, har jeg har i dag foretaget følgende konstitueringer under den ordinære vakance:

Benny Birk Mortensen konstitueres i stillingen som midlertidig deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst til at varetage den gejstlige betjening af Nykøbing Sjælland Arrest svarende til 50% af fuldtidsbeskæftigelse.

 

Anette Sørensen konstitueres i stillingen som midlertidige deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Nørre Asmindrup Pastorat svarende til 50% af fuldtidsbeskæftigelse.

 

Præsternes ansættelse er tidsbegrænset fra 1. april 2024 indtil der er taget stilling til besættelse af stillingen efter endt opslag, og udløber herefter uden yderligere varsel.

bottom of page