top of page

Menighedsrådsmøder og nyt

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. DAGSORDEN til kommende møde kan rekvireres hos Jytte Fink: jytte.fink@gmail.com


Kommende menighedsrådsmøder:

Onsdag 09.08.2023 kl. 18.30
Onsdag 13.09.2023 kl. 18.30
Onsdag 11.10.2023 kl. 16.00

 

Møderne er offtentlige og afholdes i Nørre Asmindrup Forsamlingshus.

Formand: Jytte Fink
Næstformand: Vagn Andersen
Kirkeværge: Egon Nielsen
Kasserer: Ann Skov Sørensen
Sekretær: Claus R. B. Nielsen
Kontaktperson: Claus R. B. Nielsen


Nyt fra Menighedsrådet

Menighedsrådet er desværre endnu ikke blevet indkaldt til møde i Roskilde Stift om den videre proces med præsteboligen, og kan desværre derfor ikke fortælle nyt i sagen. Det skal igen sætte focus på kirkens aktiviteter, og derfor har menighedsrådet arrangeret både
koncerter og foredrag. SE HER

Jytte Fink
Formand for Menighedsrådet

bottom of page