top of page

Menighedsrådsmøder og nyt

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. DAGSORDEN til kommende møde kan rekvireres hos Jytte Fink: jytte.fink@gmail.com


Kommende menighedsrådsmøder:

onsdag 14.02.2024 kl. 18.30
onsdag 13.03.2024 kl. 18.30
onsdag 10.04.2024 kl. 18.30

 

Møderne er offtentlige og afholdes i Nørre Asmindrup Forsamlingshus.

Formand: Jytte Fink
Næstformand: Vagn Andersen
Kirkeværge: Egon Nielsen
Kasserer: Ann Skov Sørensen
Sekretær: Claus R. B. Nielsen
Kontaktperson: Claus R. B. Nielsen


Nyt fra Menighedsrådet

indtil videre har det desværre ikke været muligt for præstegårdsudvalget (menighedsråds-medlemmer fra egebjerg og Nørre asmindrup) at finde en egnet embedsbolig til præsten i lokalområdet, da der for tiden ikke udbydes mange boliger som lever op til kravene som
embedsbolig. det fælles præstegårdsudvalg er ved at undersøge mulighederne for at opføre sognehus i nærheden af kirken.

 

Der er anskaffet nyt kirkesølv i form af oblatæske og dåbskande, da det ikke var muligt at reparere disse. alterkalken er blevet flot repareret. alterkalken har iflg. reparatøren været anvendt i kirken siden 1832. Se billeder i KIRKEBLADET

Jytte Fink
Formand for Menighedsrådet

bottom of page