Menighedsrådsmøder og nyt

Menighedsrådsmøderne har siden det nye menighedsråd tiltrådte fundet sted virtuelt på Zoom, hvilket alt desværre tyder på at de vil gøre et godt stykke tid endnu. Da menighedsrådsmøderne jo er offentligt tilgængelige, kan man ved henvendelse på mail til menighedsrådets formand: jytte.fink@gmail.com
modtage et link til overværelse af møderne via Zoom. DAGSORDEN til kommende møde kan også rekvireres hos Jytte Fink: jytte.fink@gmail.com


Kommende menighedsrådsmøder:

  • Onsdag 11.08.2021 kl. 19.00

  • Onsdag 08.09.2021 kl. 19.00

  • Onsdag 13.10.2021 kl. 19.00

 

Vi er fuldt ud klar over, at det virtuelle mødeformat langt fra er optimalt, men det er desværre den eneste mulighed vi har for at tilbyde offentligheden adgang til overværelse af menighedsrådsmøderne inden for rammerne af de i skrivende stund gældende forsamlingsrestriktioner.

Nyt fra Menighedsrådet

 

Man kunne næsten fristes til at sige, at overskriften "Nyt fra menighedsrådet" i Kirkebladet – et tilbagevendende stykke for Nørre Asmindrup kirkes siders vedkommende, siden sidst i november 2020 har, om ikke har været en tilsnigelse, så dog en ikke hundrede procent korrekt overskrift, da der ikke har været meget nyt at berette.


Snarere har alt det vi ikke har kunnet gøre, været det dominerede tema, og ”nyhederne” har i høj grad begrænset sig til, hvordan vi kunne tænke os, at kirkens liv kunne blive genoptaget – og udviklet – fremover. Siden det nye menighedsråd tiltrådte ultimo november 2020, har coronaen kastet lange skygger over kirkelivet, men når vi ser tilbage på de seneste måneder fra omkring midt på foråret og i de forgangne sommermåneder i – og i særdeleshed når vi ser frem – er det tydeligt, at ”Nyt fra menighedsrådet” i stadig højere grad lever op til sit navn og afspejler de gradvist lysere tider allerede er begyndt, og som efter alt at dømme venter forude.  

Således var den første lidt større begivenhed i Nørre Asmindrup Kirke i foråret; sangaftenen, Store bededagsaften, den 29. april, hvor der blev sunget fra Højskolesangbogen. Det var et velbesøgt
arrangement, der var bygget op omkring, at kirkegængerne kunne komme med forslag til, hvilke sange der skulle synges, og nogle gange fulgte der en begrundelse med om, hvorfor det netop var den sang der blev valgt – og hvorfor den betød noget særligt for personen. Annette Schiøtz og Peter Merlung sang for, mens Arild Bjørn akkompagnerede, og der blev sunget med fra alle hjørner af kirken.


Det var egentlig meningen, at de varme hveder med kaffe skulle have afsluttet aftenen, men der blev sunget med stor iver og der blev lagt en så stor sangglæde for dagen, at hvederne og kaffen i stedet blev indlagt som en pause efter omkring en times sang. De varme hveder og kaffen blev indtaget i kirken, hvor der var plads til at holde den fornødne afstand. Herefter blev der igen sunget godt og vel en halv times tid.

Det var et på alle måder vellykket arrangement, og den entusiasme der fra kirkegængernes side blev lagt for dagen, viste tydeligt, at tiden under coronapandemien måske også har mindet os om, og understreget over for os, hvor vigtigt og betydningsfuldt det er, at samles i kirken, til såvel gudstjeneste som til andre arrangementer og være en del af kirkens fællesskab. Den store tilslutning til arrangementet kunne tyde på, at der er basis for, at sangaftener måske kunne blive en fast tilbagevendende begivenhed.