top of page

Menighedsrådsmøder og nyt

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. DAGSORDEN til kommende møde kan rekvireres hos Jytte Fink: jytte.fink@gmail.com


Kommende menighedsrådsmøder:

Onsdag 08.02.2023 kl. 18.30
Onsdag 08.03.2023 kl. 18.30
Onsdag 12.04.2023 kl. 18.30

Møderne er offentlige og afholdes i konfirmandstuen.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET:

Nyt kirkeår – menighedsrådet konstituerer sig på ny
På menighedsrådsmødet den 9/11-2022 konstituerede menighedsrådet sig for det kommende kirkeår som følger:


Formand: Jytte Fink
Næstformand: Vagn Andersen
Kirkeværge: Egon Nielsen
Kasserer: Ann Skov Sørensen
Sekretær: Claus R. B. Nielsen
Kontaktperson: Claus R. B. Nielsen


Nyt fra kirkegården
Som omtalt i sidste udgave af KIRKEBlADET, blev kablet, der var ophængt på tværs af kirkegården og medførte kortslutningsskade, er endelig gravet ned – efter, at roskilde Stift gav menighedsrådet gravetilladelse til at få udført dette arbejde. Vinterhalvåret er dog selvsagt ikke den mest optimale tid på året til at udføre et sådant nedgravningsarbejde, da det uvægerligt efterlader stierne, hvori kablet er nedgravet, i en ret så pløret tilstand.
Dette vil – uanset hvor godt og grundigt arbejdet erudført – være uundgåeligt i den fugtige vinterperiode, vi har haft indtil nu og formentlig et stykke tid frem. Vi beklager fra menighedsrådets side meget det pløre, som arbejdet efterfølgende har medført.


Graverteamet byder fortsat på kirkegårdskaffe
Kirkegårdskaffen, som Nørre Asmindrup Kirkes graver Christina Paaske Holm Hansen fik idéen til, og som blev afholdt første gang i november, har vist sig at være et yderst velkomment initiativ. Kirkegårdskaffen i graverbygningen var velbesøgt fra første færd, hvor
graverteamet har budt indenfor til en kop kaffe, lidt mundgodt, og – ikke mindst – en
snak. Der vil således fortsat være rig mulighed for at komme til kirkegårdskaffe, eftersom denne også fremover finder sted hver den første onsdag i måneden kl. 10.00. Graverteamet håber at se endnu flere til de kommende kirkegårdskaffedage.

 

Præstegården – energirenovering eller en endnu mere gennemgribende løsning?
Som omtalt i sidste udgave af KIRKEBlADET er menighedsrådet i gang med at undersøge mulighederne for en energirenovering af præstegården. Siden sidst har menighedsrådet modtaget to forslag med overslag fra arkitektfirmaet Schou Birkendorf. Det ene er et forslag til en omfattende energirenovering af de nuværende bygninger.
Det andet er et forslag til en ny præstebolig. Vi vil i menighedsrådet understrege, at vi i skrivende stund overvejer begge muligheder, og endnu ikke har lagt os fast på, hvilken løsning vi ønsker gennemført. Vores eneste ærinde er at finde den bedste løsning, hvor der tages hensyn til såvel at gøre præstegården så energirigtig og sund at bo i som muligt, som økonomien i projektet, hvad enten valget falder på renovering eller nyopførelse.

Jytte Fink
Formand for Menighedsrådet

bottom of page