Menighedsrådsmøder og nyt

Graverteam (002).jpg

Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. DAGSORDEN til kommende møde kan rekvireres hos Jytte Fink: jytte.fink@gmail.com


Kommende menighedsrådsmøder:

Onsdag 11.05.2022 kl. 19.00
Onsdag 08.06.2022 kl. 19.00

Møderne afholdes i konfirmandstuen. Der afholdes ikke menighedsrådsmøde i juli måned.

​​Nyt fra Menighedsrådet

​Menighedsrådet har ansat et nyt graverteam, da Christina Paaske Holm Hansen pr. 01.04.2022 er blevet ansat som graver. Christina er et kendt ansigt på kirkegården, da hun tidligere var graver-medhjælper. Jon Hamann er pr. 15.03.2022 ansat som gravermedhjælper. Jon har taget en del af gartneruddannelsen på Vilvorde.
I Menighedsrådet glæder vi os til samarbejdet!


Formand: Jytte Fink
Næstformand: Vagn Andersen
Præst og kasserer: Ann Skov Sørensen
Sekretær: Claus R. B. Nielsen
Kontaktperson: Claus R. B. Nielsen
Menigt medlem: Inge Hansen
Menigt medlem: Bjarne Sandø
Suppleant: Anna Herand Vejleskov
Suppleant: Eva Mønsted Jensen


Endvidere er Egon Ib Nielsen tiltrådt som kirkeværge
 

Jytte Fink
Formand for Menighedsrådet