Kirkepersonale ved Nørre Asmindrup Kirke 2021

Kirkesekretær

Doris Hjort Jakobsen

Mobil 23 83 19 55
kontortid tirsdag og torsdag kl. 08.00-12.30
email: dhj@km.dk

Regnskabsfører:

Yvonne Nielsen

Mobil: 28 34 20 18

Kontakt via email

Graver

Nadja Petersen

Graverkontoret: Tlf. 59 36 61 16

 

Gravermedhjælper:

Christina Paaske Holm Hansen
Kontakt via email

 

Organist

Arild Bjørn
Tlf. 31 32 22 50
Kontakt via email
 

Kirkesanger

Stillingen varetages af vikar Peter Merlung