Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd

Information vedr. menighedsrådet: Menighedsrådet forvalter sognets del af kirkeskatten. Langt den største del af pengene er på forhånd båndlagt til f.eks. lønninger, men der er et vist råderum for beslutning om vedligeholdelsesarbejder og nyanskaffelser. Ligeledes tager menighedsrådet beslutninger vedr. afholdelse af foredrag, koncerter og udflugter. Budgettet for det efterfølgende år debatteres på møderne i forårsmånederne og ligger færdigt inden sommerferien.

Valgperiode 2021-2024:

Formand: Jytte Fink
Næstformand: Vagn Andersen
Kontaktperson: Claus R. B. Nielsen
Sekretær: Inge Hansen
Kasserer: Ann Skov Sørensen

Menigt medlem: Birthe Funk Hansen
Kirkeværge: Bjarne Sandø
Byggesagkyndig: Claus Olsen

Der blev nedsat udvalg med følgende medlemmer:
Kirkegårds- og præstegårdsudvalg:

Claus R. B. Nielsen, Vagn Andersen og Ann Skov Sørensen.
 

Koordinerings- og aktivitetsudvalg:

Claus R. B. Nielsen, Inge Hansen, Ann Skov Sørensen, Anna Herand Vejleskov,

Eva Mønsted Jensen, Birthe Funk Hansen og Jytte Fink.

Kontaktliste:

Formand:

Jytte Fink

Tlf. 21 74 22 30
E-mail: jytte.fink@gmail.com

Næstformand:

Vagn Andersen

Tlf. 59 32 42 71

Sekretær:

Inge Hansen

Tlf. 41 40 18 66

E-mail:parcelskraenten@icloud.com

Kontaktperson:

Claus R. B. Nielsen
Tlf. 60 70 11 80

E-mail:cand.ling.merc.cn@gmail.com

Præst og kasserer:

Ann Skov Sørensen

Mobil 26 13 59 39

E-mail: anss@km.dk

Menigt medlem:

Birthe Funk Hansen

Tlf. 51 89 72 88

e-mail: kbmm.hansen@privat.dk  


Kirkeværge og 1. suppleant

Bjarne Sandø

Mobil 23 86 42 41
E-mail: hbpka@adr.dk

​Suppleant:

Anna Herand Vejleskov

e-mail: annaherand@gmail.com

 

​Suppleant:

Eva Mønsted Jensen

​Byggesagkyndig

Claus Olsen​​