top of page

Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd

Information vedr. menighedsrådet: Menighedsrådet forvalter sognets del af kirkeskatten. Langt den største del af pengene er på forhånd båndlagt til f.eks. lønninger, men der er et vist råderum for beslutning om vedligeholdelsesarbejder og nyanskaffelser. Ligeledes tager menighedsrådet beslutninger vedr. afholdelse af foredrag, koncerter og udflugter. Budgettet for det efterfølgende år debatteres på møderne i forårsmånederne og ligger færdigt inden sommerferien.

Valgperiode 2021-2024:

Formand: Jytte Fink
Næstformand: Vagn Andersen
Kontaktperson: Claus R. B. Nielsen
Sekretær: Claus R. B. Nielsen
Kasserer: Ann Skov Sørensen

Menigt medlem:Bjarne Sandø Jensen

Menigt medlem: Anna Herand Vejleskov
Kirkeværge: Egon Nielsen
Byggesagkyndig: Claus Olsen

Der blev nedsat udvalg med følgende medlemmer:
Kirkegårds- og præstegårdsudvalg:

Claus R. B. Nielsen, Vagn Andersen og Ann Skov Sørensen.
 

Koordinerings- og aktivitetsudvalg:

Claus R. B. Nielsen, Inge Hansen, Ann Skov Sørensen, Anna Herand Vejleskov,

Eva Mønsted Jensen og Jytte Fink.

Kontaktliste:

Formand:

Jytte Fink

Tlf. 21 74 22 30
E-mail: jytte.fink@gmail.com

Næstformand:

Vagn Andersen

Tlf. 59 32 42 71

​Kontaktperson og sekretær:

Claus R. B. Nielsen
Tlf. 60 70 11 80

E-mail:cand.ling.merc.cn@gmail.com

Præst og kasserer:

Ann Skov Sørensen

Mobil 26 13 59 39

E-mail: anss@km.dk

Kirkeværge:

Egon Nielsen

Mobil: 23 36 66 99

E-mail: egonoglissie@gmail.com
 

Menigt medlem:

Anna Herand Vejleskov

Tlf.  53 62 22 92

E-mail: annaherand@gmail.com


Menigt medlem:

Bjarne Sandø

Mobil 23 86 42 41
E-mail: hbpka@os.dk

​Suppleant:

Eva Mønsted Jensen

​Byggesagkyndig:

Claus Olsen​​

bottom of page