top of page

Nørre Asmindrup Sogns Menighedsråd (7263)

Information vedr. menighedsrådet: Menighedsrådet forvalter sognets del af kirkeskatten. Langt den største del af pengene er på forhånd båndlagt til f.eks. lønninger, men der er et vist råderum for beslutning om vedligeholdelsesarbejder og nyanskaffelser. Ligeledes tager menighedsrådet beslutninger vedr. afholdelse af foredrag, koncerter og udflugter. Budgettet for det efterfølgende år debatteres på møderne i forårsmånederne og ligger færdigt inden sommerferien.

På ekstraordinært menighedsrådsmøde 04.03.2024 blev nedenstående konstituering besluttet,

da tidl. formand Jytte Fink har ønsket at udstræde pr. 28.02.2024

Kontaktliste:

Menighedsrådsformand:

Bjarne Sandø
Gammel Nykøbingvej 108, Svinninge

4572 Nørre Asmindrup
Tlf. 23 86 42 41

E-mail: hbpka@os.dk

Sikker e-mail


Næstformand:

Vagn Andersen

Tlf. 59 32 42 71

​Kontaktperson og Sekretær:

Claus R. B. Nielsen
Tlf. 60 70 11 80

E-mail: cand.ling.merc.cn@gmail.com

Kirkeværge:

Egon Nielsen

Mobil: 23 36 66 99

E-mail: egonoglissie@gmail.com
 

Kasserer:

Anna Herand Vejleskov

Tlf.  53 62 22 92

E-mail: annaherand@gmail.com

 

Tegningsberettigede:

Bjarne Sandø og Vagn Andersen

 

Præstegårdsudvalg:

Bjarne Sandø og Vagn Andersen

Valgbestyrelsesformand:
Anna Herand Vejleskov

Valgbestyrelse:
Bjarne Sandø og Vagn Andersen

bottom of page