top of page
nr-asmindrupkirke-HFF-kirkerum2.jpg

Bryllup i Nørre Asmindrup Kirke

Bryllup i Nørre Asmindrup Kirke aftales i så god tid som muligt ved at kontakte sognepræsten

  • Når dato er fastsat, henvender I jer til den kommune, hvor I bor og får udstedt en ”Prøvelses-attest”.

  • Denne attest er den juridiske formalitet, der skal være i orden, for at vielsen kan finde sted i kirken.

  • Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder.

  • Mindst den ene part skal være medlem af Folkekirken, for at vielsen kan finde sted i en kirke.

  • Og der skal være tilknytning til Nørre Asmindrup sogn for at I kan blive viet her uden betaling – ellers opkræves der en brugerbetaling på kr. 3.000,-

  • Vielser udenfor kirkerummet foretages efter aftale.

 

Bryllupssamtale finder sted efter aftale – ca. 2-3 uger før vielsen

Vi mødes i kirken en hverdag (undtaget mandage) eller en søndag, hvor I er med til gudstjenesten og vi taler sammen umiddelbart derefter.

 

Nørre Asmindrup kirkes gudstjenestetider kan ses her

Salmer og det nærmere forløb aftales ved denne samtale.

Der er også muligt af vælge evt. sange fra Højskolesangbogen

Der mulighed for at ønske ekstra klaversolo, og/eller orgelsolo.

En liste over mulige musiknumre kan rekvireres via sognepræsten

Her kan I se hele vielsesritualet samt fremgangsmåden:

Download pdf her

www.dendanskesalmebogonline.dk kan I læse salmeteksterne og lytte til salmemelodierne  Og på www.lyttildanskesalmer.dk kan du høre salmerne indsunget af kirkesangere.
.

Navneændring på bryllupsdagen – gratis

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest.

Det sker på www.borger.dk

Vielse - bryllup | Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992

Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke og i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes


Læs mere om folkekirkens liturgi her

bottom of page