top of page

PROJEKT: LYT til fortællinger fra et tidligere levet liv

Scan en QR kode v. gravstenen med din smartphone og lyt

Kirkegården som en skattekiste af oplevet og levet liv
Historierne er der. Og historierne bliver fortalt af pårørende til afdøde. Hvem var personen dér under gravstenen? Hvad gjorde dem til noget særligt – for familien og for andre i lokalsamfundet. Hvordan blev sognet som det blev, gennem de mennesker som var og er? Interessante spørgsmål.

Historierne er der. De skal blot fortælles. Det er de heldigvis også blevet gennem årene, ved egne udgivelser, biografier og lokal historikernes evt. opsamling af materiale om stedet.

 

Lyt til fortællinger fra et tidligere levet liv
Nu har Nørre Asmindrup Kirke i samarbejde med projektansvarlig Henrik Pohl begyndt på projektet “Lyt til fortællinger fra et tidligere levet liv” – ved at få nulevende familiemedlemmer til at fortælle om dem, som ligger begravet på Nørre Asmindrup Kirkegård. Lydredaktør er Jonas Berg.

Om projektet – lydoptagelse, interviews og reportage
Interviewer Henrik Pohl og et familiemedlem står sammen ved gravstedet eller de ukendtes gravsted. Her fortæller familiemedlemmet (fortælleren) om personen under stenen.
Lydoptagelsen tager typisk 5-10 minutter.

Der er ingen censur. Fortælleren står selv for valg gennem det fortalte. Hvis den enkelte går i stå i fortællingen, så hjælpes man på vej ved at se på gravstenen, evt. nævne et af navnene eller kigge rundt på kirkegården eller kirken. Stemmen og valget af det fortalte skal være i familietråd med de begravede, med intimitet og samhørighed mellem generationerne i familien. Fortællingerne varierer i betydelig grad i indhold og fortælleform. Kendetegnende for dem alle er en oprigtig tilgang og indlevelse i opgaven/fortællingen.

Det særlig interessante ved projektet er, at pårørende med deres bidrag med fortællingerne kan noget, som har et værd og kan efterflg. værdsættes af andre. Projektet kan suppleres ved, at præsten, lokalhistoriker, graver og gravermedhjælper også indgår i lydoptagelserne om stedet, kirken og kirkegården.

LYT til fortællinger fra et tidligere levet liv
Her på hjemmesiden kan du lytte til lydfilerne og se et foto af gravstenen mm. Ude på kirkegården ved gravstedet er der opsat en QR kode med link til “fortællingen”, så man med smartphone kan scanne og lytte til fortællingen ude ved gravstedet.

I skrivende stund er der 14 lydoptagelser til kirkegården i Nørre Asmindrup: HØR HER

  • Læs artikkel i Kristeligt Dagblad: "Stemmer ved graven. QR-koder giver de døde liv"

  • Læs artikkel i Nordvestnyt: "QR-koder giver lyd og liv til gravstederne"

Nadja, graver på kirkegården
00:00 / 07:48
Christina, gravermedhjælper
00:00 / 02:07
bottom of page