top of page

LYT til fortællinger fra et tidligere levet liv

Scan en QR kode v. gravstenen med din smartphone og lyt

Stemmerne fra familegravstederne på Nørre Asmindrup Kirkegård

Den fredfyldte stemning på kirkegården med de tavse gravsteder har fået stemmer. Stemmer fra familiemedlemmer til de enkelte familiegravsteder. Her fortæller de om de døde familiemedlemmers liv samt tilknytning til kirken og området. Der kommer også en lille folder med oversigtskort og nr., som du kan tage med ud på kirkegården.

QR_jens_bay_jensen.jpg

JENS OG JOHANNE

BAY JENSEN

Tove Bay Clausen fortæller om Jens og Johanne Bay Jensen samt Henning Bay Jensen:“Da Henning kom hjem fra Otterup Gymnastikhøjskole for at undervise karle holdet, sagde det “Bang” for mig”…

QR_stenhojgaards_fam.jpg

STENHØJGAARDs

FAMILIEGRAVSTED

Arne Jensen fortæller om familegravstedet STENHØJGAARD: “Slægtsgården fra 1726 som omdrejningspunktet for det levede liv.” …

QR_friederichsen.jpg

KARL AUGUST OG KIRSTEN FRIEDRICHSEN

Irene Friedrichsen fortæller om slagtermester Karl August og Kirsten Friedrichsen: “Min morfar skabte meget, byggede meget, også et trygt sted at være til for os”…

QR_henning_monsted_jensen.jpg

HENNING MØNSTED

JENSEN

Eva Jensen fortæller om Henning Mønsted Jensen: “Her ligger Henning ved siden af sin søster. Lige derovre blev jeg født og der henne gik jeg i skole , og her ligge mine  lærere fra skolen.”

QR_J_Peter_Andersenes_fam.jpg

J. PETER ANDERSENs

FAMILIEGRAVSTED

Vagn Andersen fortæller om Jens Peter og Marie Andersen: “Mine forældre og vores nye husbestyrerinde og senere kom vores elskede mor, ligger her” …

QR_erik_hansen.jpg

ERIK OG MARIE

HANSEN

Inge Hansen fortæller om Erik og Marie Hansen fra slægtsgården Parcelgaarden fra 1870:
“Parcelgaarden er vores udgangspunkt og er det stadigvæk” Da Erik så Marie, kom han aldrig længere” …

QR_hauge_poulsen.jpg

HAUGE OG LONA

POULSEN

Klaus Jørgen Poulsen fortæller om forældrene Hauge og Lona Poulsen og om Niels og Hanne Olsens gravsted (Oldeforældre): “Klaus Jørgen og moderen passede gravstedet"…

QR_terkel_fink.jpg

TERKEL

FINK

Jytte Fink om Terkel Fink: “Terkel elskede  at komme hjem fra arbejde og hjem til sine gamle Jaguar biler”. 

QR_skulptur.jpg

KAREN KRONE

POULSEN

Jens Christian Poulsen fortæller om Karen Krone Poulsen: “Min hustru Karen Krone Poulsen ligger på et af urnegravstederne. Jeg selv stilles til rådighed for Patologisk Institut ved min død" …

nr_asmindrup_mindesten.jpg

LILLE AKSEL

Lena Pape fortæller om Lille Aksel:

”Lille Aksel døde i 1907.
3 måneder gammel. Aksels forældre
Kristine og Olaf var i Frelsens Hær, hvor det ikke var normalt at blive døbt, hvorfor Aksel ikke fik lov at blive begravet i indviet jord.

QR_herman_nielsen.jpg

HERMAN OG ASTRID
NIELSEN

Else Phillipsen fortæller om Herman og Astrid Nielsen: “Pengene var små i gamle dage, men tilværelsen rig. Min mor rystede pungen og så om der var til et pund oksefars”…

QR_kristen_kristensen.jpg

KRISTEN

KRISTENSEN

 Henning Hansen fortæller om Kristen Kristensen: “Kristen Kristensen var den velhaver, som oprettede et fond til støtte for ungdommens videre uddannelse og udvikling i Nørre Asmindrup" …

QR_erik_vagn_hansen.jpg

ERIK VAGN

HANSEN

Lis Hansen om Erik Vagn Hansen: “Erik var den bedste til at snakke med folk” …

QR_storm_nexo.jpg

STORM

NEXØ

Henning Hansen fortæller om Storm Nexø: "Storm Nexø var søn af forfatteren Martin Andersen Nexø. Familien følte sig nært tilknyttet Nørre Asmindrup Kirke"…

bottom of page