Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden
Indsamling 2016
I provstiet samler vi i år ind til Danmissions Fremtidsbørn. Indsamlingen begynder ved Kristi Himmelfart og løber året ud.
Plakater og omtale vil være at finde i våbenhusene. Tak for hver en gave.

Folkekirkens Mission Ods-Skippinge bankkonto:
0537 - 0000499013
Så er Nr. Asmindrup og Vig menighedsråd kommet igennem opstillingsmøderne og har fået de kandidater der var brug for og det er begge sogne meget tilfredse med. Der er ikke indkommet andre lister, så den 8. november er det en kendsgerning at de opstillede kandidater er valgt. To menighedsråd der trækker i arbejdstøjet den 1. søndag i advent, den 27. november, vi glæder os meget til at møde de udfordringer der kommer.

Som et nyt tiltag for vores 2 sognes menighedsråd, er det jo besluttet at vi afvikler fællesmøder 2 gange om året, et i foråret og et i efteråret. Nr. Asmindrup lagde ud med fællesmødet og den 18. oktober var det så Vig Menighedsråd der havde teten.

Vi havde valgt at invitere de nyvalgte kandidater med så de kunne få en indsigt i hvad der sker i menighederne og samtidig præsentere dem for hvilke opgaver der skal løses i et menighedsråd. Nu er der lidt tid til at tænke over hvilken post man kunne have lyst til at beklæde. Alle sidder med spændende kompetencer og en masse viden, som kan være til stor gavn for et menighedsråd. Herefter stod der gullasch på menuen.
Efter middagen diskuterede vi kirkeblad og hjemmeside. Vi vil gerne have en fælles hjemmeside med en rød tråd til kirkebladet. Det kirkeblad som er kendt på nuværende tidspunkt skal ændres og det er oplagt at tage fat på nu hvor Egebjerg Sogn har valgt at trække sig fra det hidtidige samarbejde omkring vores fælles kirkeblad.

Vi skal nu finde ud af hvordan vi bedst kan kommunikere med menighederne i de to sogne, det bliver en spændende debat og et arbejde som I kommer til at hører mere om.

Næste fællesmøde er 4. april 2017 i Nr. Asmindrup.

Det er dejligt at kunne oplyse om, at vores organist Vibeke B. Aggeboe er vendt tilbage til arbejdet efter sit fravær. Tak til Arild Bjørn for at have udfyldt tjenesterne. Jeg vil også takke de kirkesangere der har været på gennem længere tid, det har været en stor hjælp for kirken.

Her på mit indlægs afslutning har vi modtaget 297.500 kr. fra Trafikstyrelsens tilgængelighedspulje til hjælp til vores nye handicaprampe ved Vig præstegård. Det er vi meget taknemmelige for og glæder os til at komme i gang med etableringen.
Samtidig har vi igen i år modtaget penge til julehjælp fra Vig Kræmmer- og tuskemarked. Tusinde tak.
Med ønsker om en smuk vinter, vil jeg slutte.

Bedste hilsner

Ann West
Formand for Vig Menighedsråd

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Søndag d. 1. maj havde vi konfirmation i Nr. Asmindrup
Solen skinnede fra en skyfri himmel og alle 18 konfirmander skinnede om kap med den!

Andrea Højer Jørgensen, Elisa Dahl Kornum,
Emilie Pedersen, Gustav Mulvad Groot,
Klara Dorthea Steen Mikkelsen, Louise Vangedal Jespersen,
Martin Sørensen, Nikolaj Bo Larsen, Mette Bjerring Jensen,
Sebastian Archibald Hornhaver Schiøtz,
Sebastian Thomas Tümmler Andersen,
Victor Jedig Petersen, Mette Jensen Appelkvist,
Malou Helmig Kjærsgaard, Mads Marius Boye Hansen,
Mikkel Vedel Poulsen, Phillip Høgedal, Mathias Lynge AaquistKonfirmation den 7. maj 2017

Den forberedende undervisning finder sted hver tirsdag eftermiddag kl 14.30-16 og vi begynder den 4. oktober.
Der vil i perioden forekomme enkelte aftenarrangementer.
Du kan stadig nå at tilmelde dig på 26135939 eller anss@km.dk

I forbindelse med præsteskiftet i Nr. Asmindrup er der foretaget en ændring i stillingsbetegnelsen, idet den nye sognepræst både er præst i Vig-Nr. Asmindrup pastorat og diakonipræst på provstiplan med 50 % til hver opgave.
Der foregår i disse år en spændende proces, hvor vi i forbindelse med udviklingen i samfundet søger at tilpasse kirken på landet til en virkelighed, som i et vist omfang er præget af centralisering på alle områder og fraflytning. I den forbindelse synes der også at være et stigende behov for et kirkeligt socialt arbejde med etablering af fællesskaber af forskellig art, hvilket i kirkeligt sprogbrug betegnes diakoni.
Da det enkelte sogn ikke kan løfte det diakonale ansvar alene, giver det god mening at etablere et samarbejde herom på provstiplan og finde ud af, hvilke behov der måtte være i dag for diakonalt arbejde i landsogne. Det er dette arbejde, som den nye præst i Nr. Asmindrup skal bruge halvdelen af sin arbejdstid på.
Da det tidligere hørte med til stillingen at sørge for betjeningen af Amtshospitalet med gudstjenester i kirken og på Sikringen samt besøgstjeneste i de forskellige huse, er der ikke tale om nogen større ændring. Men da Amtshospitalet i tidens ånd er centraliseret bort, har vi set muligheden for at udvikle det diakonale arbejde som en del af Nr. Asmindrup-præstens arbejde, så der stadig kunne være grundlag for at have en præst boende i sognet.
I forhold til embedsvaretagelsen i Vig-Nr. Asmindrup pastorat, bliver den fremtidige fordeling således, at 1/3 af tiden varetager Ann Skov både Nr. Asmindrup og Vig sogne og 2/3 af tiden varetager Annette Berg både Vig og Nr. Asmindrup sogne.

Niels Arnberg, provst
Ods-Skippinge Provsti

Det er en hellig stund, et unikt øjeblik, hver eneste gang, vi kommer i berøring med KÆRLIGHEDSBARNET - om det er hos hinanden eller vores eget indre eller det fra højeste sted.
Forskellige ansigter på det ene og samme: KÆRLIGHEDEN.
Det allermest hellige og sårbare i alt levende og i ethvert menneske.

Læs hele kirkebladsartiklen ved at klikke her ...Fastelavn

Den 26. februar kl. 10.30 holder vi igen i år fastelavnsfest i samarbejde med Nr. Asmindrups land- og bylaug!
Vi begynder med en gudstjeneste i kirken kl. 10.30 og fortsætter med at slå katten af tønden, kåre kattekonger og -dronninger og spise sandwich, slik og fastelavnsboller i præstegården.

Mød op udklædt og med godt humør!er der fastelavnsgudstjeneste.

Kirkefilm 2017: ”A Serious Man”
Lørdag den 4. marts kl. 14.00-17.00
Ods- og Skippinge Provsti indbyder til "Kirkefilm" i Vig Bio. I år er valget faldet på Joel og Ethan Coens "A Serious Man" fra 2009.
Tilmelding til Odsherred Provsti på tlf. 5991 9006 eller mail aas@km.dk senest 2. marts 2017.
Deltagerbetaling er kr. 50 for film, kaffe/kage samt foredrag.

Læs mere om filmen ved at klikke her ...
Formiddagskaffe i præstegården


Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2