Oversigt
Det sker..
Gudstjenester
Menighedsrådsmøder
Hvem er hvem?
Præst
Menighedsråd
Kirkepersonale
Artikler
Kontakt præsten
Kirke, by & omegn
Kirkens adresse
Kirkens historie
Kirkens inventar
Kirkens Fotoalbum
Kirkebladsarkivet
Nr. Asmindrup på nettet
Links
Nyttige links

Søg på siden

Året rundt har Nr. Asmindrup Børnekor øves der på de forskellige salmer og sange til årstiden - ikke mindst i julemåneden.

Der øves flittigt hver torsdag. kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret.

Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor der kan findes plads til det, og dermed aktivt hele året. Formålet med at være med i børnekoret, er udover at give et musikalsk input, også at værne om den fællesskabsfølelse, man kan opleve i et af lokalsamfundets kulturelle anliggender, nemlig kirken.

Jeg ser frem til det fortsatte arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over den sangglæde, der udvises hver torsdag.

Arild Bjørn
Søndag d. 7. maj var der konfirmation i Nr. Asmindrup Kirke – i alt blev 20 unge mennesker konfirmeret i to holdKonfirmation den 6. maj 2018

Konfirmationen vil muligvis finde sted i to hold - afhængigt af antallet af konfirmander. På den måde bliver der bedre plads til alle i kirken!

Der var konfirmandindskrivning tirsdag d. 15. august, men det kan nås endnu!
Kontakt Sognepræst Ann Skov Sørensen: mailto:anss@km.dk eller tlf. 26135939

Den ugentlige undervisning begynder d. 3. oktober og finder herefter sted hver tirsdag kl. 14.15-15.45.

Konfirmationen i 2018 finder sted d. 6. maj, muligvis i to hold samme dag - afhængig af antallet af konfirmander

Kom til gennemgang af nye salmer
I en tid hvor vores nulevende salmedigtere og salmekomponister er mere produktive end nogen sinde før, hvor både komponister og digtere samles årligt for at inspirere hinanden, skal vi også i Nr. Asmindrup og Vig Kirker samles for at lære de nye salmer at kende. Vi inviterer til gennemgang og indøvning af nye salmer både i oktober og i november.
Onsdag d. 25. oktober kl. 15:30 til 17:30 vil vi i Vig kirke gennemgå mange forskellige salmer, dels fra den nye salmebog: "100 Salmer", men også andre nye salmer skrevet af vores nulevende salmedigtere. Vi skal lære nye melodier og tekster i et nutidigt sprog.
Onsdag d. 22. november kl. 15:30 til 17:30 flytter vi gennemgangen af de nye salmer til Nr. Asmindrup Kirke.

På herligt sang-gensyn,

Annette Schiøtz, Annette Berg og Ann Skov Sørensen
Michael Hjortsø, formand for menighedsrådet
Årets menighedsmøde blev afholdt umiddelbart i fortsættelse af aftengudstjenesten Store Bededags aften. Over de varme hveder fortalte medlemmer af menighedsrådet om rådets arbejde og udfordringer og projekter for kirke og kirkegård.
Sognets økonomi og anvendelsen af driftsbudgettet på omkring 1,5 mio. kr. drøftedes. Det besluttedes fremover at fortsætte traditionen med – som i år – at afholde det årlige menighedsmøde efter en aftengudstjeneste Store Bededags aften og over de traditionelle varme hveder.

Man har sikkert allerede lagt mærke til, at vores kønne kirke er blevet kalket udvendigt og nu igen fremstår smuk og kridhvid.

Menighedsrådet gennemførte i juni måned det årlige bygningssyn over kirke, kirkegård og præstegård. En række mindre vedligeholdelsesarbejder blev sat i værk, mens det generelle indtryk var, at bygningerne var i en ret god vedligeholdelsestilstand.


Kommende menighedsrådsmøder:
Tirsdag d. 12. september og tirsdag d. 3. oktober kl. 19 i konfirmandstuen.

Musikalsk billedfortælling om Luther
- et fællesarrangement mellem vore to sogne

Arrangementet afvikles i Vig kirke søndag den 29. oktober kl. 14.00. Der er tale om en spændende blanding af koncert, fortælling og billedshow om manden bag reformationen.
I 1500-tallet tog Martin Luther kampen op mod misbrug og vranglære i den katolske kirke og startede reformationen, som betød overgang til protestantisme i Nordeuropa og satte et stort aftryk på nutidens danske samfund. De færreste ved nok, at han også komponerede musik. Faktisk spillede han lut, skrev melodier og digtede salmer. Mange af dem har vi haft i vores danske salmebog lige siden.
Det er kirkemusikerne Søren Voigt Juhl, Henrik Hansen og Viola Chiekezi som udfører den musikalske billedfortælling.
Kor til Luciagudstjenesten

Vil du være med i Lucia-koret den 10. december
2017 i år og går du i 3-6- klasse, så mød op i kirken torsdag den 23.11., den 30.11. og den 7.12. kl. 15.15-15.45.
Her øver vi sange og optog sammen med minikonfirmanderne.lutherrosen
Luther-rosen er Luthers teologi i billedform. Han designede selv rosen, som han første gang brugte i 1517 på et brev til sin ven, juristen Christoph von Scheurl. Han fik siden fremstillet en signetring med rosen. Det blev til Luthers seglmærke, som han brugte på sine breve.

Læs mere om Lutherrosen ved at klikke her ...

Kirkebladets ansigtsløftning

Vores kirkeblad har fået et mere tidssvarende og indbydende layout. Det er tanken, at det bærende foto på forsiden af bladet skifter fra nummer til nummer. Og redaktionen synes, at det skal være bladets læsere, som leverer forsidefotografierne!

Vi inviterer derfor menighederne og læserne til at deltage i en løbende FOTOKONKURRENCE. Redaktionen sætter derfor en flaske god vin (dog ikke altervin!) på højkant til udlodning til det foto, som bliver udvalgt til at pryde forsiden på et givet nummer af kirkebladet.

Læs mere om fotokonkurrencen samt om inddragelse af bladets læsere ved at klikke her ...

Folkekirkens mission
SKOLER I CENTRALAFRIKA

For hundredetusindevis af børn i Centralafrika er det at komme i skole enten en stor udfordring eller en total umulighed. Den centralafrikanske befolkning har de senere år lidt under borgerkrig, og der er fare for, at en hel generation er tabt på gulvet, fordi de er blevet nægtet retten til at lære at læse og skrive.
Folkekirkens Mission i Ods og Skippinge provsti har i år valgt, at det indsamlede beløb skal gå til at støtte Mission Afrikas arbejde med at sende børn i skole i Centralafrika. Den lokale indsamling løber fra Kristi himmelfartsdag den 25. maj til 31. december 2017. Beløb kan indsættes på provstiets indsamlingskonto 0537 - 0000499013.

Læs mere ved at klikke her ...
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Kirke­bilen kører til samt­lige guds­tje­ne­ster, an­dag­ter, kon­cer­ter samt ar­ran­ge­re­de mø­der, og­så på tværs af sog­ne­græn­ser­ne.
Egen­betaling pr. gang pr. per­son: kr. 20.
Kir­ke­bi­len be­stil­les se­nest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.