top of page
nr-asmindrup-kirke-wff-2021-panorama1.jp

VELKOMMEN TIL NØRRE ASMINDRUP KIRKE

FASTELAVNSFEST OG PÅSKEMUSIK - llæs her

LYT til fortællinger fra et tidligere levet liv

bottom of page