top of page

Bisættelse eller begravelse

Al kontakt til offentlige myndigheder foregår digitalt. Det gælder også den personregistrering som Folkekirken udfører for staten og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID.

 

Hvad man gør i tilfælde af…

 

Dødsanmeldelse – anmodning om bisættelse/begravelse

For at træffe aftale om bisættelse/begravelse i Folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil.

  • Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest.

 

Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk

 

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes på www.personregistrering.dk

 

​Aftale om gravsted og evt. pasning af gravsted

Henvendelse til graverkontoret: Tlf. 59 36 61 16
Konstitueret graver Christina Paaske Holm Hansen

nrasm-kgd@pc.dk

Begravelse
Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen foretages altid i overensstemmelse med det herfor gældende ritual. Der anvendes salmer. Ved jordfæstelse afsluttes med jordpåkastelse på kirkegården. Hvor det er skik eller nødvendigt, kan jordpåkastelsen ved graven gå forud for gudstjenesten i kirken. Ved bisættelse foretages jordpåkastelsen i kirken eller i kapellet.
Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

De anførte ordninger kan også anvendes ved begravelse af børn og dødfødte.


Læs mere om folkekirkens liturgi her

bottom of page