Friske grøntsager
kop og underkop
Børn stirrer på lys lys
Billede af Alex Motoc

Film, foredrag, musik, udflugter mm

Friluftsgudstjeneste 2022_page-0001.jpg

LUCIAKOR
Hvis du går i 0.-7. klasse og har lyst til at være med i årets Luciakor, så skal du allerede nu reservere alle torsdagene i november: Den 2./ 9./16. & 23/11. Vi mødes i kirken kl. 15.15 –16.30, hvor vi skal hygge, synge, snakke, spise boller og drikke saftevand – og øve til Luciagudstjenesten der finder sted om eftermiddagen 1. søndag i advent, den 27. november. Tilmelding til Ann Skov
Sørensen på mobil: 26 13 59 39 eller mail: ANSS@KM.DK senest den 29.10.2022.

 

Tirsdagskaffe
Tirsdag den 13. august er der igen formiddagskaffe i præstegården og vi fortsætter i den vante rytme og mødes tirsdage i ulige uger kl. 9.30-11. Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og vær med. Alle er velkomne!

 

ALLEHELGEN søndag 6. nov. kl. 16.30
På denne dag mindes vi vore døde ved at sætte lys på Nørre Asmindrup kirkegård. Vi mødes i
kirken til gudstjeneste og herfra bringer vi lys ud. Derefter samles vi i konfirmandstuen til varm suppe og samvær.

Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning den 25.9.2022 kl. 10.30
Vi begynder med gudstjeneste i kirken og slutter af med frokost i konfirmandstuen.
Frokosten koster 30 kr.
Tilmelding til Ann Skov Sørensen på mobil: 26 13 59 39 eller mail: ANSS@KM.DK
senest 16. september 2022


! DETTE GÆLDER OGSÅ FOR KOMMENDE KONFIRMANDER OG FORÆLDRE !


Inden den 25. september 2022 skal tilmelding til konfirmandundervisning foretages via dette link: https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag kl. 14.15-15.45 og vi begynder tirsdag den 27. september. Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Selve konfirmationen finder sted den første søndag i maj 2023 – formodentlig i to eller flere hold, men det kommer der flere oplysninger om.

 

Læs mere om konfirmation på
http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation


Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte Ann Skov Sørensen på mobil: 26 13 59 39 eller mail: ANSS@KM.DK


Skal – skal ikke?
Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige ja til at blive konfirmeret?
 

At gå til præst
For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendommen.

 

Kan jeg blive konfirmeret?
For at blive konfirmeret skal du være døbt med den kristne dåb, gået til præst og være fortrolig med den kristne børnelærdom og gudstjenesten.


Hvad betyder konfirmation?

Populære konfirmationsord, fest og familie og den gode tale.
Alt dette og meget mere kan du læse mere om på http://www.folkekirken.dk/
livets-begivenheder/konfirmation