top of page
Glade Børn med påskeæg
fastelavn2.png
hveder2.jpg
Billede af Alex Motoc

Film, foredrag, musik, udflugter mm

FASTELAVN
Søndag 19. februar kl. 13.00 holder vi igen i år fastelavnsfest for børn i alle aldre i samarbejde med Nørre Asmindrups Land- og Bylaug, Forsamlingshus, Friskole og Børnehave.
Vi begynder med en gudstjeneste i kirken og fortsætter med at slå katten af tønden, kåre kattekonger og -dronninger og spise fastelavnsboller i og ved forsamlingshuset. Hold øje med opslag i udhængskasserne, på skolen og i ugeavisen og mød op udklædt og med godt humør!

Tirsdagskaffe og hyggesnak
På tirsdage i ulige uger er der formiddagskaffe i præstegården fra kl. 9.30-11.00
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe,så mød op og vær med. Alle er velkomne!
Vi mødes den 14. og 28. februar. Den 14. og 28. marts samt den 11. og 25. april.

KOM OG VÆR MED
Menighedsmøde Store Bededagsaften
torsdag 4. maj kl. 18.30

Som optakt til St. Bededag mødes vi til gudstjeneste i kirken kl. 18.30. Efter gudstjenesten er der

varme hveder i konfirmandstuen. Ved samme lejlighed afholder vi det årlige menighedsmøde,
hvor menighedsrådets medlemmer vil fortælle om rådets arbejde, de udfordringer, som sognet står
overfor, sognets økonomi og igangværende og forestående projekter. Ved mødet vil der være mulighed for at lufte nye ideer, udfordre og inspirere menighedsrådet.

Glædelig påske
Til april når vi til påsken. En af kirkens største fester og højtidsdage. Påske er forår og nyt liv,
sol, glæde og håb. Temaer, der også fokuseres på i påskens beretninger, som lyder i kirken gennem påskedagene. Men påskedagenes historier om Jesus indeholder også drama, svigt, lidelse og sorg. Så bredt fremstår de menneskelige og eksistentielle temaer, når vi følger påskeugens hændelser.


Kom i kirke – i Nørre Asmindrup eller Egebjerg og vær med, lev med i det hele! Alle påskedagene
er der gudstjeneste i pastoratet i en af kirkerne eller i begge.

bottom of page