Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ...
Artikler: Fra kirkebladet ...
Efter et svært år.. Tid til en ny begyndelse?
2020 har været et mærkeligt år, et usædvanligt år, i nogle henseender et rædsomt år, både for samfundet som helhed og ikke mindst for kirkelivet.
Januarudgaven (2021) af kirkebladets hovedartikel opsummerer de ændringer der også er sket rent kirkeligt: menighedsrådsvalg, ændring af sognestruktur m.m.

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

Farvel til det gamle år og goddag til det nye


Læs kirkebladets adventshilsen - om adventstid og adventstraditioner, om kirkelivets forhold under indflydelse af corona samt om menighedsrådsvalget 2020.

Klik her for at læse hele artiklen ...

Menighedsrådsvalget 2020
Der er valg til vores menighedsråd den 15. september 2020 Kom og vær med. Din stemme tæller!
Vores smukke gamle kirker er markante pejlemærker i landskabet og samtidig symboler på folkekirkens trosfællesskab og de mange tilbud om glæde, håb, trøst og kærlighed, som er kirkens fundament.
Folkekirken er en vigtig religiøs, social og kulturel medspiller i samfundet.
Hvad laver man i et menighedsråd, og hvem kan stille op til menighedsrådsvalget?

Læs hele artiklen og bliv klogere på menighedsrådsvalget ved at klikke her ...

Krig og fred, kirke og corona

Vi mindes befrielsesdagen i 1945 med en artikel, et fotografi fra modtagelsen i København af Den Danske Brigade, netop ankommet fra Sverige, samt et optryk af det hyrdebrev, som landets biskopper på daværende tidspunkt udsendte til kirkefolket og menighederne i det ganske land.

Læs hele artiklen og se billederne ved at klikke her ...

Forfølgelse af kristent mindretal

Religiøs forfølgelse er et udbredt problem i store dele af verden, og kristne mindretal er blandt de mest forfulgte. Det viser flere undersøgelser fra kirkelige organisationer, det engelske udenrigsministerium, den katolske kirkes hjælpeorganisation for kristne i nød og organisationen Åbne Døre, der har til formål at hjælpe forfulgte kristne.

Læs hele Nanna R. Johansens artikel ved at klikke her ...

Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp hjælper mennesker i yderste nød. De mennesker, der har det allersværest i verden. De sultende og de sårbare. De fordrevne og de forfulgte. De undertrykte og de diskriminerede. Verdens fattigste, som på grund af krig og katastrofer eller strukturel ulighed ikke selv har en stemme, der kan høres.

Læs hele artiklen om Folkekirkens Nødhjælp ved at klikke her ...

Gudstjenesten til debat
Biskopperne lægger op til debat om gudstjeneste, dåb og nadver.
Ifølge Tine Lindhardt er det nemlig ikke ligegyldigt, hvad man siger og gør, når man holder gudstjeneste, dåb og nadver, for hvis man ændrer i ord og ritualer, kan det også let ændre i gudstjenestens teologi. Biskopperne håber, at mange vil deltage i debatten, og indsende deres overvejelser.

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

Grønlands apostel Hans Egede

Grønlænderne er et af de folk, hvor flest er kristne. Omkring 95 procent af befolkningen er medlemmer af folkekirken. Det kan i høj grad tilskrives den dansknorske præst Hans Egede, som missionerede på verdens største ø for knap 300 år siden.

Læs kirkebladsartiklen om Hans Egede, "Grønlands apostel", ved at klikke her ...

Fra vugge til grav


Læs om hvordan vi i folkekirken markerer livets store begivenheder ved dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Her kan du blive klogere på, hvad der sker og hvad vi hører i kirken ved disse lejligheder - og hvorfor.

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

Missionærerne på Trankebar
Da den danske konge Frederik 4. i 1705 besluttede at udsende to missionærer til den lille danske handelsstation Trankebar i det sydøstlige Indien, var det et verdenshistorisk øjeblik. Som flere andre europæiske lande gjorde dengang, havde Danmark valgt at oprette en koloni i 1620 for at sikre sig økonomiske fordele i Asien. Det var en skelsættende begivenhed, fordi det faktisk var første eksempel på luthersk mission nogensinde. Hidtil havde kirkens folk tjent de europæiske udsendte i Trankebar, men missionærernes opgave var nu at omvende de lokale indere fra hinduisme til kristendom.

Læs hele artiklen om missionærerne på Trankebar ved at klikke her ...

Hjælper vi?
Leder af socialpsykiatrien i Odsherred Kommune, Claus Krants von Schoubye, har skrevet en artikel om indsatsen for samfundets svageste i Odsherred.
Det er en almindeligt kendt sag at samfundets ubestridt svageste, mennesker der oplever psykisk sygdom og sårbarhed, er den gruppe i samfundet, der klarer sig dårligere end gennemsnittet. Ikke desto mindre er det også Odsherred Kommunes opgave uafladeligt at arbejde for at give medborgere med sociale og psykiatriske udfordringer, samme muligheder som andre for et meningsfuldt, indholdsrigt, og i så høj grad som muligt, selvhjulpent liv.

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

"You'll never sing alone!"

"Ifølge Martin Luther er vores gudstjeneste gyldig, såfremt menigheden er aktivt til stede i sin deltagelse. Grundtvig er inde på det samme, når han anfører, at menighedens inderlige deltagelse er selve det i gudstjenestens fællesskab, der opbygger os frem for salmerne i sig selv betragtet. Gudstjenester uden fælles salmesang kan altså på nudansk karakteriseres som ”no go”."

Læs hele Otto Lundgaards artikel om fælles salmesang ved at klikke her ...

Folkekirkens rummelighed


Folkekirkens mange medlemmer skyldes dens rummelighed.
Den danske folkekirke er både trossamfund og kulturinstitution. Rummelighed og det nære forhold til staten forklarer ifølge Anna Libak, at folkekirken har Nordens højeste medlemsprocent.

Læs hele artiklen ved at klikke her ...

Hvad bruger Hella Joof kirken til?

Hella Joof, skuespiller, forfatter og multikunstner, er netop nu aktuel med den anmelderroste bog "Båven om Gud". "Båven om Gud! er Hella Joofs fortolkning af, hvordan det hele begyndte. Gud må fortvivlet iagttage, hvordan mennesker forvalter den frie vilje og gang på gang gør sig selv og hinanden ondt. Det er, som om de har glemt, at kærligheden er det vigtigste af alt, og at ondskab blot er et råb om kærlighed.
Journalist Alex Kjær fra Menighedsrådenes Blad har interviewet Hella Joof om hendes forhold til Folkekirken.

Læs hele interviewet ved at klikke her

Er det på tide at hæve tærsklen til kirken?

" ... måske er folkekirkens væsentligste udfordring ikke at tænke nyt. Udfordringen er at turde være mere tydelig om, hvad der er kirkens tro. Der er ikke brug for mere folkelighed i folkekirken, men mere kirkelighed. Tærsklen ind i kirkerummet skal ikke sænkes yderligere, men muligvis hæves lidt. Som folkekirke må vi gerne begynde at forvente lidt mere af hinanden som kristne."

Læs hele provst og sognepræst Eskild Dickmeiss debatoplæg ved at klikke her ...
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.