Artikelsamling
Hovedside for artikler » Fra kirkebladet ... » Efterårets farver har glød og temperament
Efterårets farver har glød og temperament
September markerer sommerens afslutning og efterårets begyndelse. Men sensommeren kan som bekendt række ind i september, som vi synger ”Septembers himmel så blå/ dens skyer lyser hvide/ en munter glæde ved at gro, som var det sommerdage/ Og koen rusker i sit græs/ med saften om sin mule/ mens bonden kører hjem med læs/ der lyser solskinsgule.”
Men at årstiden er ved at skifte, det mærker vi på dagens længde. Dagene bliver kortere. Snart alt for korte. Det er allerede mørkt, når vi vågner. I hvert fald hvis vi hører til dem, der står tidligt op.

Der er nogle, som mærker en vis tristhed i sindet, når det bliver efterår. De, der mest er til sommer og lange lyse dage. De, der bliver mørkere i sindet, når lyset bliver mindre som f.eks. vores folkekære poet - Benny Andersen. Det fortæller han om i ”Aftentur med Rosalina” - et af hans kærlighedsdigte til Rosalina, hans elskede kone. Hun døde for en del år siden. 20 lykkelige år oplevede de sammen. Det tog hårdt på hans ellers ukuelige livslyst, da hun døde. En strofe lyder:

Jeg bliver trist og vemodsfuld hver år.
Omkring den tid hvor sommeren ender.
Erkendelsen af årene der går.
Et løvfald i livets kalender.
Jeg bliver ti år ældre på ti minutters tid.
Og himlen bliver så dyster, og månen gullighvid.


Han bliver 10 år ældre på 10 minutters tid. Mærker med ét, at årene går, at der står løvfald i livets kalender. Hans liv passerer revy. Men det er kun de dumme ting, han kan erindre.
Rosalina, siger han, lad os hellere vende om. Nu må vi ta´ lidt hensyn til min alderdom. Vi er blevet ældre, går det pludselig op for mig. Nu føles her lidt køligt på Hjortekærsvej.

Men Rosalina fortæller, at hun glæder sig til efteråret kommer. Det har altid gjort hende stærk og glad, hun syns, hun går i stå, når det er sommer. Efterårets farver har glød og temperament. Hun føler sig som genfødt hver eneste gang. Han bliver ganske let i sine ben. Det er lige før, de flyver ud af skoene. Fra hans hjerte falder tunge sten. Tænk, at Rosalina er hans kone.

Stjerner viser stjernebilleder over land og by.
Endnu er natten ung, endnu er verden ny.
Hvorfor se tilbage, når man hel're vil se frem?
Jeg og Rosalina tager med Karlsvognen hjem.


Tro på livet, at livet det er livet værd på trods af tvivl og stor besvær, på trods af det, der smerter, på trods af livets forgængelighed, det er grundtonen i digtet.
For hvad er det, Rosalinas mand oplever den aften derude på Hjortekærsvej? Jo, han mærker det skræmmende, at livet går på hæld. Det er ikke bare sommeren, der slutter. Engang er det også ham, der slutter. Der er mere liv bag ham end foran ham. Tanken gør ham træt. Han mister modet, mister glæden.

Men ind i mismodet lyder Rosalinas stemme: ”Jeg glæder mig til efteråret kommer!”
Da er det, som om hendes glæde og hendes forventning river ham ud af mismodet. Han føler, han flyver ud af skoene. Han ser, at efteråret også har farver, glød og temperament. Han ser, at verden med ét bliver ny. Han mærker, at der er et liv, der skal leves. At det stadig går an at se frem og tro på, at livet det er livet værd. Han flyttes ud af mørket og ind i håbet. Og håbet til livet, at livet det er livet værd, det blev lagt ind i vores liv, da vi blev døbt i Jesu navn og Guds sagde til os: "Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende".

Det løfte står Gud selv inde for. Det løfte, der siger os, at døden ikke får det sidste ord. Det sidste ord får Gud. Det ord, der skaber hvad det nævner: tro, håb og kærlighed og liv af døde.

Det er det håb, der ligger i salmens ord, som vi på denne årstid synger ved høstgudstjenesten rundt omkring i vores kirker som tak for høstens gode gave, for livet, og for ordet, der aldrig glipper:

Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til paradis os ledsage!


Henning Hansen
Information om..
Kirkelige handlinger
Fødsel
Dåb og navngivning
Konfirmation
Vielse
Navneændring
Dødsfald & begravelse
Mht. gravsted mv.
Bestilling af kirkebil
Nyttige Links
Kontakt præsten
Læs kirkebladet

Morgenandagten

Hør seneste Morgenandagt fra P2
Kirkebilen
Vi har i så­vel Nør­re As­min­drup som Vig sogn kon­sta­te­ret en så rin­ge ef­ter­spørg­sel ef­ter kør­sel med kir­ke­bi­len, at me­nig­heds­rå­de­ne har be­slut­tet at ned­læg­ge ord­ning­en.
Bru­ge­re, som måt­te ha­ve sær­li­ge be­hov for trans­port til og fra kir­ke­li­ge hand­ling­er hen­vi­ses til de kom­mu­nalt ad­mi­ni­stre­re­de flex­tra­fik­til­bud. Kir­ker­ne til­by­der dog fort­sat at be­tale for trans­por­ten mod en egen­be­ta­ling på 20 kr.